© Powered by SiteSpirit

 
random5.jpg

header6.jpg

logoKS.png

Voorwaarden:

Betaling:

NB: Alle genoemde kosten zijn exclusief btw.

Bij alle workshops wordt een deelbetaling gevraagd van 50% van het totaalbedrag.
Dit bedrag dient op onze rekening te zijn bijgeschreven vóór de datum van de workshop. Voor alle Open inschrijvingen geldt dat de reservering pas definitief is, als de betaling door ons is ontvangen.


Restbetaling:

De restbetaling ŕ 50% van het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na de workshop te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.


Annuleringen/wijzigingen:

De kosten van de workshop zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers, op basis hiervan vindt fakturering plaats.
Minimum aantal deelnemers is 8 met een minimum van €800,- tenzij anders overeengekomen.
Tot 10 dagen vóór de reservering kunt u het aantal deelnemers wijzigen met een maximum van 20%, rekening houdende met eerder genoemd minimum.

Reeds gemaakte reserveringen kunnen tot 31 dagen voor de overeengekomen datum kosteloos worden geannuleerd, uitgezonderd reserverings/offertekosten ŕ €75,- en kosten van reeds gemaakte bestellingen en reserveringen bij onze leveranciers.

Bij annulering tot 30 dagen voor de reservering wordt 25% in rekening gebracht.
Bij annulering tot 14 dagen voor de reservering wordt 50% in rekening gebracht.
Bij annulering tot 7 dagen voor de reservering wordt 75% in rekening gebracht.
Bij annulering van 3 dagen of korter wordt het totale bedrag in rekening gebracht.


Schade, verlies of diefstal:

De KookStudio is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.
De KookStudio is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel
tengevolge van deelname aan eerder genoemde kookworkshops.


Kosten:

Al onze workshops zijn op basis van All-Inclusive.
Genoemde prijzen zijn ex. btw en worden als volgt belast:
70% van het totaalbedrag wordt belast met btw-tarief   6%.
30% van het totaalbedrag wordt belast met btw-tarief 21%


Opties:

Opties genomen op een gewenste datum kunnen niet door ons worden gegarandeerd tenzij deze datum door beide partijen per email is bevestigd.

Bovenstaande houdt in dat in optie genomen data tot het moment van bevestiging door beide partijen door de KookStudio vrijelijk kunnen worden vergeven aan andere gegadigden.


PrivateChef © 2012   | © Powered by SiteSpirit